Privacyverklaring Praktijk Zielscontact

 • Praktijk Zielscontact hecht waarde aan de privacy van haar klanten. We gaan met jouw gegevens zo om als we op dit gebied ook zelf behandeld willen worden. De persoonsgegevens, die jij met ons deelt schermen we netjes af en delen ze niet met derden.
 • Als we contact met je zoeken via een nieuwsbrief kun je je makkelijk afmelden.
 • Je hebt het recht de gegevens die wij van jou verzamelen in te zien en je kunt ons verzoeken jouw gegevens te veranderen of te vernietigen.

Dat is in het kort wat er in dit privacystatement staat. Hieronder vind je een uitgebreidere versie van onze privacyregels.

Volledige verklaring

Praktijk Zielscontact, vertegenwoordigd door C.M.W. Loomans, gevestigd op Burgemeester Weertsstraat 79, 6814 HN Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens, die wij verwerken

Praktijk Zielscontact verwerkt enkel gegevens, die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of per mail, en/of als je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum of leeftijd en foto
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Praktijk Zielscontact verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (hiervoor kun je je altijd op een makkelijke manier onder aan de nieuwsbrief afmelden, indien je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen).
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is voor onze dienstverlening. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst).
 • Emailverkeer 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Zielscontact verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Praktijk Zielscontact gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om je te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Recht op wijziging of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt te allen tijde het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen – met uitzondering van de gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkzielscontact.nl.

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkzielscontact.nl.

Menu